Ceny jsou účtovány bez stravy (bez svačin a oběda) i bez plen.

Jako celodenní docházka se počítá, pokud se dítě ukládá ke spánku.

Poplatek za celodenní stravu činí 60 Kč/ den.

Cenu určuje typ docházky.

1 den v týdnu 2 200

2 dny v týdnu 3 600

3 dny v týdnu 4 000

1/2 den 300

5 dnů v týdnu 5 500

POZNÁMKA

Sourozenci mají 10% slevu.

ADAPTAČNÍ OBDOBÍ DĚTÍ (1 pobyt = 4h) - ZDARMA

Prodloužené hlídání ­ mimo pracovní dobu také vždy po domluvě. Tyto služby jsou hrazeny jednorázově v ten den, kdy je dítě v péči.

Při zápisu dítěte se hradí registrační poplatek 500 Kč (nevratný).

Při podání závazné přihlášky a přijetí dítěte v daném termínu musí rodiče dodržovat stanovenou docházku. Změna vždy po konzultaci a oboustranné dohodě.

Výpovědní lhůta týkající se ukončení pobytu v jesličkách je 2 měsíční, ale při závažných situacích vždy po domluvě.

Ceník