Program

Naší prvotní snahou je vytvořit dětem příjemné domácí prostředí, kde se budou dobře cítit a dobře prospívat. V celodenním programu, a to zejména v dopoledních hodinách, jsou zařazeny činnosti z tělesné, rozumové, pracovní, výtvarné, mravní a hudební výchovy.

Program je aktuálně přizpůsobován věku a potřebám dětského kolektivu.

Samozřejmostí je podpora rozvoje řeči, samoobslužných činností, hygienických návyků, osamostatňování se a mimo jiné i otužování a zdokonalování pohybových dovedností.

Za příznivého počasí chodíme s dětmi na dopolední procházky a také na nově zrekonstruované dětské hřiště v parčíku jen pár metrů od jeslí. Za nepříznivého počasí využíváme terasu s výhledem do parčíku, která se nachází přímo u Mateřského centra teta Jolanka.

Strava

Strava je připravovaná ve vývařovně FN Olomouc, která připravuje stravu i pro Dětskou kliniku FNO. Strava svým složením i zpracováním odpovídá přísným kriteriím a sestavují ji dietní sestry po konzultaci s provozovatelkou mateřského centra.

Rodičům je k dispozici jídelníček, a tak lze po domluvě přizpůsobit stravu individuálním potřebám dítěte, zejména jedná-li se o alergiky nebo jinou dietní poruchu.

STRAVOVACÍ REŽIM

Dopoledne: snídaně + ovocná nebo mléčná svačinka
Poledne: batolecí oběd (polévka + hlavní jídlo - maso hovězí, vepřové a drůbež, luštěniny,...)
Odpoledne: svačina (pečivo, ovoce a ovocné přesnídávky, mléčné výrobky)

PITNÝ REŽIM CELODENNÍ!!!

Provoz i stravovací režim je schválen HYGIENOU a podléhá všem zákonům ČR.

Program a strava