EU ESF Operační program Zaměstnanost

Mateřské centrum teta Jolanka z.s. realizuje projekt Podpora vybudování a provozu dětské skupiny Mateřského centra teta Jolanka s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014246.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Příjemce dotace: Mateřské centrum teta Jolanka z.s.

Harmonogram projektu: 1.7.2019 - 31.12.2019 vybudování dětské skupiny, 1.1.2020 - 30.6.2020 provoz dětské skupiny

Popis projektu: Podpora provozu zařízení péče o děti předškolního věku - dětské skupiny Mateřského centra teta Jolanka.

Místo realizace: I.P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Na výše uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

Mateřské centrum teta Jolanka z.s. realizuje projekt Podpora provozu dětské skupiny Mateřského centra teta Jolanka s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015840.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Příjemce dotace: Mateřské centrum teta Jolanka z.s.

Harmonogram projektu: 1.3.2020 - 28.2.2022

Popis projektu: Podpora provozu zařízení péče o děti předškolního věku - dětské skupiny Mateřského centra teta Jolanka.

Místo realizace: I.P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Na výše uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.